Wilgaerden

Iris van Bennekom-Stompedissel, algemeen directeur van Wilgaerden en Marjolijn Dölle, directeur WerkSaam Westfriesland hebben op 16 februari 2016 de intentieverklaring van MVO Westfriesland ondertekenend.

directeuren van Wilgaerden en WerkSaam ondertekening intentieverklaring

Met de intentieverklaring geven de partijen aan dat ze hand in hand willen gaan om te kijken waar de kansen en mogelijkheden liggen om zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan betaald werk te helpen. Gedacht wordt aan het opleiden van verzorgenden naar een hoger niveau, om zo in te kunnen spelen op toenemende krapte binnen dit vakgebied.

Inmiddels hebben zij een aantal mensen in dienst en zijn zij Proud Partner geworden van MVO Westfriesland op 28 november 2019.

Meer informatie

Website Wilgaerden

logo van Wilgaerden met tejst gewoon uniek