Schermer BV - Installatietechniek

Schermer Installatietechniek heeft op 11 juni 2015 het MVO Westfriesland Convenant ondertekend. Daarmee spreekt Schermer Installatietechniek de intentie uit om samen met WerkSaam actief aan de slag te gaan met het duurzaam inzetten van WerkSaams werkzoekenden en het uitbesteden van werk aan het leerwerkbedrijf.

Manager arbeidsbemiddeling Robin Dissels is blij met Schermer als nieuwe convenantpartner. ‘Werkgevers als Barend Schermer hebben we bij WerkSaam nodig. Onze mensen kunnen goed bijdragen aan de ondernemingsdoelstellingen van onze partners. Maar ze moeten wel de kans krijgen. Die kans geeft Schermer. Hun slogan is ‘Weten wat iets waard is’. Ik ben heel blij dat zij de waarde van onze mensen inzien.’

Robin Dissels en Barend Schermer tekenen MVO Westfriesland Convenant

Over Schermer Installatietechniek

Schermer Installatietechniek biedt een breed pakket aan installatie diensten en is partner bij diverse bouw- of renovatieprojecten. Schermer BV Installatietechniek verzorgt voor WerkSaam het onderhoud aan de klimaatinstallatie. Met de ondertekening van het convenant laat Schermer zien dat de intentie van de samenwerking wederzijds is en vast onderdeel van het MVO-beleid wordt (MVO is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen).

Over MVO Westfriesland

Ondernemers hebben een bevoorrechte positie. Zij kunnen het verschil maken door werkzoekenden, ook die met een afstand tot de arbeidsmarkt, een kans te bieden. WerkSaam brengt met convenant partners de concrete (werk)mogelijkheden in kaart en voert deze vervolgens uit. Werkgevers die nog een stapje verder gaan en hun ondernemende hart echt laten spreken, kunnen MVO Westfriesland Proud Partner worden. Je wordt Proud Partner als je óf 5% aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst hebt óf 5% aan diensten en leveringen afneemt van personeel uit deze doelgroep. MVO Westfriesland Proud Partnerschap draagt bij aan de eigen ondernemersdoelstellingen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Tevens komen de criteria voor MVO Proud Partners overeen met die van SROI en kunnen dus voor beiden meetellen.

Meer informatie

Website Schermer installatietechniek

blauw rood logo Schermer installatietechniek