Weer 2 nieuwe Smaakmakers voor MVO Westfriesland

Iris van Bennekom-Stompedissel, algemeen directeur van Wilgaerden en Marjolijn Dölle, directeur WerkSaam Westfriesland, bekrachtigen de samenwerking door op 16 februari jongstleden de intentieverklaring van MVO Westfriesland te ondertekenen.


ondertekening intentieverklaring

Met de intentieverklaring onderschrijven partijen dat ze hand in hand willen gaan om te kijken waar de kansen en mogelijkheden liggen om zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan betaald werk te helpen. Gedacht wordt aan het opleiden van verzorgenden naar een hoger niveau, om zo in te kunnen spelen op toenemende krapte binnen dit vakgebied.

Afval- en recyclingbedrijf Kuiper en WerkSaam

Eerder deze maand tekenden ook Gerard Wiggers van Afval- en recyclingbedrijf Kuiper / Remondis Nederland bv en José Tiessing, projectleider MVO en SROI van WerkSaam de intentieverklaring.

Het recent door Remondis overgenomen regionale transportbedrijf Kuiper ziet binnen het bedrijf uitstekende mogelijkheden voor mensen uit de doelgroep. “Het zijn hardwerkende en gemotiveerde werknemers als ze maar goed worden begeleid.”