MVO Westfriesland drie Proud Partners rijker

Donderdag 30 juni 2016 reikte MVO Westfriesland weer drie Proud Partner keurmerken uit aan bedrijven die hun sociale hart hebben laten zien door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een werkplek te gunnen. Kuiper containers en groenrecycling / REMONDIS uit Enkhuizen, Flex and Famous uitzendwerk en projecten uit Wijdenes en assemblagebedrijf Soci-Com, ook uit Enkhuizen namen het keurmerkschild in ontvangst tijdens de MVO Westfriesland netwerkborrel in de Grote Kerk in Hoorn.

Robin Dissels, manager Arbeidsbemiddeling van WerkSaam Westfriesland: “Dit jaar hebben we al aan 8 bedrijven het keurmerkschild mogen uitreiken. Bedrijven die allen meer dan 5% van hun personeelsbestand invullen met medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt of naar rato diensten afnemen van WerkSaam. Dat is fantastisch. En geeft ons het vertrouwen dat bedrijven steeds meer open staan voor samenwerking.”

Kuiper containers en groenrecycling / REMONDIS Enkhuizen

Gerard Wiggers, directeur: “Wij zijn blij met het keurmerkschild. Het is een erkenning van de wijze hoe ons bedrijf deze categorie medewerkers een kans geeft op de arbeidsmarkt. Het zijn volwaardige medewerkers en een verrijking voor ons bedrijf. Het geeft veel voldoening om met hen te mogen samenwerken.”

Soci-Com

Peter Schouten: “De drijfveer bij Soci-com is dat we op een ondernemende manier een maatschappelijke uitdaging aan willen gaan. Ons doel is om een maatschappelijke winst te creëren en daarbij is financieel rendement een middel. We zijn van mening dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meerdere kansen verdienen en nodig hebben om een juiste plek in de maatschappij te vinden. Ik wil ondernemers het advies geven open te staan voor deze groep werkzoekenden, het brengt je veel meer dan je rationeel kunt bedenken, dat moeten ze zelf ervaren.”

Flex and Famous

Leonie Borgemeester: "Het keurmerk is een mooi gebaar voor onze werkwijze, die we al langere tijd toepassen. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is belangrijk om iedereen een kans te geven op de arbeidsmarkt. Wanneer een medewerker met een afstand tot de arbeidsmarkt voldoende begeleiding krijgt en gelijk in teamverband mag werken, zorgt dit voor zelfvertrouwen van de medewerker. Ze voelen zich gewaardeerd en serieus genomen. Dit heeft tot resultaat dat er invulling wordt gegeven aan de levensbehoeften: sociale behoeften en erkenning, plus waardering. Flex and Famous is gespecialiseerd in het uitvoeren van technische  projecten.  Zoals het plaatsen van spandoeken of reclameborden. Ook voeren wij projecten uit in tv-studio’s of plaatsen verlichting en aankleding op evenementen. Voor een medewerker met een afstand tot de arbeidsmarkt kan een inspirerende werkomgeving en afwisseling positief werken. Het blijkt dus dat er op elk vlak mensen ingezet kunnen worden en dit hoeft niet altijd repeterend werk te zijn."

Jose Tiessing en Robin Dissels van MVO Westfriesland te midden van de Proud Partners van Soci-Com, Flex and Famous en REMONDIS Enkhuizen

Jose Tiessing en Robin Dissels van MVO Westfriesland te midden van de Proud Partners van Soci-Com, Flex and Famous en REMONDIS Enkhuizen. Foto: Alex Gitzels

 

Klik hier voor een foto-impressie van de bijeenkomst.