MVO Proud Partner-keurmerk voor Intermaris

Dinsdag 30 mei ontving Intermaris tijdens een MVO-bijeenkomst voor publieke werkgevers een Proud Partner-keurmerkschildje. Een kroon op het werk van de Hoornse woningcorporatie, die haar maatschappelijke hart durft te laten spreken. Meerdere medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt werken bij of voor de corporatie.

Logo WSP NHN

De bijeenkomst stond in het teken van de Banenafspraak. Publieke en semipublieke werkgevers hoorden - onder andere van lid RvB UWV Fred Paling - meer over hun rol en de mogelijkheden om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Met de Banenafspraak wordt er verwacht dat werkgevers inspanningen leveren en deze groep werkzoekenden aan het werk helpt. In het bedrijfsleven gaat dit beduidend beter dan bij de publieke en semipublieke organisaties. Om daar verandering in aan te brengen hoorden de genodigden van ervaren werkgevers wat zij zelf kunnen doen. Hoe ze dit kunnen aanpakken en met welke eenvoudige stappen je hier een start mee maakt.

Intermaris heeft 6 medewerkers in eigen dienst en zorgt met de uitbesteding van diensten, zoals groenonderhoud en schoonmaak, voor nog eens 4,5 fte aan werk. Cees Tip, directeur-bestuurder Intermaris: “Als woningcorporatie zien wij dat voor veel inwoners in onze regio zaken als werk of een andere nuttige dagbesteding niet vanzelfsprekend is. Zij hebben hulp nodig om dit te organiseren. Wij vinden het vanzelfsprekend, en zelfs aan onze stand verplicht, om hieraan ook ons steentje bij te dragen. Net als alle andere medewerkers is ook iedere medewerker met een arbeidsbeperking er gewoon één van ons.”

Verder tekenden Stichting Leerzaam en HVC samen met MVO Westfriesland een Smaakmakers-overeenkomst. Zij onderstrepen hiermee uiterste inspanning te leveren bij het creëren van werk of werkplekken voor werkzoekenden die langs de lijn staan. Margot van den Bor van HVC: “Talent is goed, ambitie is beter! Er zit meer in mensen dan je denkt, samen halen we dat er uit.” Peer Scheepers, Stichting Leerzaam: “Wij willen mensen slim inzetten op (deel)activiteiten met laaggeschoolde arbeid. Dit levert een win-winsituatie op voor alle partijen.”

Steeds meer bedrijven voelen zich maatschappelijk betrokken. MVO Westfriesland heeft al 27 keurmerkschilden uit kunnen reiken aan nieuwe Proud Partners. Proud Partners zijn bedrijven die óf 5% aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst hebben óf 5% aan diensten en leveringen afnemen van personeel uit deze doelgroep. Ondernemers ervaren dat MVO Westfriesland bijdraagt aan de eigen ondernemersdoelstellingen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Over WerkgeversServicepunt Noord-Holland Noord

Het WerkgeversServicepunt Noord-Holland Noord (WSP) is een samenwerkingsverband tussen de BUCH-gemeenten, de gemeenten in de Kop van Noord-Holland, Halte Werk, UWV en WerkSaam Westfriesland en daarmee hét publieke aanspreekpunt voor werkgevers die op zoek zijn naar personeel. Het WSP helpt met name werkzoekenden die zelf moeilijk aan de slag komen. Dit gebeurt door werkgevers uit de regio bewust te maken van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en werkgevers en werkzoekenden met elkaar te verbinden. Meer informatie over het WerkgeversServicepunt NHN vindt u op www.wsp-nhn.nl.