John Koomen tuinen en Fiolet Taaltrainingen trotse Proud Partners

John Koomen Tuinen en Fiolet Taaltrainingen ontvingen donderdag 29 juni het MVO Westfriesland Proud Partner keurmerkschildje. Olympisch kampioen snowboarden Nicolien Sauerbreij had de eer om deze aan hen te overhandigen. John Koomen ontving de prijs, omdat hij zijn nek uitsteekt voor nieuwkomers en ze een kans biedt op de Nederlandse arbeidsmarkt. Meer dan 16% van zijn personeelsbestand heeft hij op deze wijze ingevuld. Fiolet heeft maar liefst 34% van haar personeelsbestand vervuld met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Maatschappelijk ondernemers in hart en nieren.

Het initiatief van John Koomen om vluchtelingen een kans te bieden ontpopte zich afgelopen februari. De eerste stap was het plan te delen met de collega’s, want John vond het belangrijk dat ook zij hierachter stonden. Dit bleek het geval. Via Vluchtelingewerk kwam het bedrijf bij WerkSaam Westfriesland terecht. Na een zorgvuldige selectie en korte inwerkperiode hebben 5 nieuwkomers momenteel een betaalde baan. Daarnaast volgen zij in de avonduren een taaltraining bij Fiolet. De opgedane taalkennis kunnen ze vervolgens overdags weer in praktijk brengen, omdat ze 1-op-1 gekoppeld zijn aan een Nederlandstalige ‘buddy-collega’.

John Koomen op zijn website: “Ik houd van tuinen waarin mensen zich prettig voelen. Noem het eerlijke tuinen, zonder overdaad of kitsch. Maar ieder mens voelt zich prettig in een andere omgeving. Daarom staan de wensen van onze klanten in al onze ontwerpen centraal. In combinatie met de omgeving of de architectuur van een gebouw zoeken we het contact met de natuur. Op die manier wil ik, samen met mijn team, klanten iets teruggeven wat die mogelijk zijn kwijtgeraakt: het samenspel tussen cultuur en natuur. Misschien zie ik dat wel als mijn roeping.” Zijn initiatief om nieuwkomers een kans te bieden sluit hier naadloos op aan: “Wij werken graag met deze mensen, omdat ze gemotiveerd zijn om hun handen uit de mouwen te steken en wij ze graag een ‘nieuwe’ kans willen geven!”

Bij Fiolet Taaltrainingen werken iets meer dan 100 mensen. Op het totale FTE komt 34% van de medewerkers uit een uitkerings- of andere situatie waardoor er een afstand tot de arbeidsmarkt is. Ook mensen met een vluchtelingenstatus krijgen hier een kans. De motivatie van directeur Monique Schoorl, komt uit haar eigen overtuiging dat werk een belangrijke bijdrage levert aan een goed leven. “Werken is zin aan mijn leven geven en dat gun ik iedereen!”

Always Forward
De MVO Westfriesland Netwerkborrel werd georganiseerd bij voetbalvereniging Always Forward in Hoorn. Zij zijn dit jaar zelf gestart met Maatschappelijk Verantwoord Verenigen (MVV). Hierin staat ‘Verbinden en Samenwerken’ centraal, waarmee de club de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de (vrijwilligers)organisatie extra lading wil geven. Met als doel om vanuit een veilige sportomgeving activiteiten te ontwikkelen waarbij plaats is voor iedereen. In de organisatie zijn voornamelijk vrijwilligers actief. De ‘echte’ banen die er zijn, probeert de club zo sociaal mogelijk in te vullen. Zo heeft ook hier een statushouder via WerkSaam na een werkervaringsperiode een vaste aanstelling gekregen.

De vereniging tekende 29 juni samen met MVO Westfriesland een Smaakmakers-overeenkomst. Zij onderstrepen hiermee, nog meer dan ze dan u al doen, uiterste inspanning te leveren bij het creëren van werk of werkplekken voor werkzoekenden die langs de lijn staan. Loek Stam: “De KNVB stelt dat voetbal  het grootste sociale netwerk van Nederland is. Voetbal is toegankelijk en laagdrempelig voor iedereen. Iedereen begrijpt het spel. Always Forward heeft 1400 leden en ruim 300 vrijwilligers. Een gezonde club dus. Bij MVV is samenwerken en verbinden het uitgangspunt. Voor is dat niet omdat het van buitenaf moet, maar vanwege de enorme kansen en mogelijkheden die het biedt.”

MVO Westfriesland
Steeds meer bedrijven voelen zich maatschappelijk betrokken. Anno juni 2017 heeft MVO Westfriesland al 28 keurmerkschilden uit kunnen reiken aan nieuwe Proud Partners. Proud Partners zijn bedrijven die óf 5% aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst hebben óf 5% aan diensten en leveringen afnemen van personeel uit deze doelgroep. Ondernemers ervaren dat MVO Westfriesland Proud Partnerschap bijdraagt aan de eigen ondernemersdoelstellingen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

MVO Westfriesland is een initiatief van het Werkgeversservicepunt NHN en heeft als doel werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen. Dat gebeurt door werkgevers uit de regio bewust te maken van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en te verbinden met deze werkzoekenden. Meer informatie over MVO Westfriesland is te vinden op www.mvowestfriesland.nl.

proud