MVO Westfriesland heeft goed eerste jaar

Na drie kwartalen van zaaien en oogsten maakt MVO Westfriesland de tussenbalans op. Tijd om stil te staan bij een energievol en inspirerend eerste gedeelte van het jaar.

We schrijven 27 mei 2014, de dag waarop de ruwe contouren worden geschetst voor een MVO platform. Een denktank samengesteld uit verschillende gelederen van de organisatie willen meer werk maken van maatschappelijk verantwoord ondernemen. De uitkomst was helder: er moet een sociaal keurmerk komen voor en door de Westfriese ondernemers.

Na een bezoek aan het Westland waar een soortgelijk initiatief succesvol is gebleken is MVO* Westfriesland vanaf 5 januari dit jaar live gegaan. Enkele wapenfeiten:

  • een duidelijke website (www.mvowestfriesland.nl)
  • 326 volgers en 101 tweets op ons Twitter account (www.twitter.com/mvowf)
  • 8 Proud Partners en 4 Convenant Partners zijn aan ons verbonden,
  • een sprekende videoclip (www.youtube.com/watch?v=RsDiW4Fledk)
  • 2 eigen netwerkevents, georganiseerd voor ruim 120 werkgevers
  • mooie podia op het Westfries Ondernemersgala, de Regiowerktop Noord-Holland Noord en bij vier Westfriese ondernemersverenigingen.

 

Ons platform heeft ook indruk gemaakt in de gehele arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord, de bovenregionale campagne ‘Smaakmakers’ sluit aan op onze eerdere ingezette koers. We verbinden werkgevers die ondernemen met hun hart. Alles met één doel: onze werkzoekenden bemiddelen naar passende banen en ze een duurzame kans bieden op de arbeidsmarkt.

 

Over MVO Westfriesland

Ondernemers hebben een bevoorrechte positie. Zij kunnen het verschil maken door werkzoekenden, ook die met een afstand tot de arbeidsmarkt, een kans te bieden. WerkSaam brengt met convenant partners de concrete (werk)mogelijkheden in kaart en voert deze vervolgens uit. Werkgevers die nog een stapje verder gaan en hun ondernemende hart echt laten spreken, kunnen MVO Westfriesland Proud Partner worden. Je wordt Proud Partner als je óf 5% aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst hebt óf 5% aan diensten en leveringen afneemt van personeel uit deze doelgroep. MVO Westfriesland Proud Partnerschap draagt bij aan de eigen ondernemersdoelstellingen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Tevens komen de criteria voor MVO Proud Partners overeen met die van SROI en kunnen dus voor beiden meetellen.

 

* MVO = Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.