Wat is de banenafspraak?

Sinds 1 januari 2015 geldt de Participatiewet. Met deze wet wil het kabinet meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk krijgen. Het kabinet en werkgevers hebben afgesproken om extra banen te creëren. Dit wordt geregeld in de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten. Kabinet en werkgevers hebben afgesproken dat ze extra banen gaan creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit heet de banenafspraak. Op deze pagina leest u meer over de banenafspraak.

Wat betekent de banenafspraak voor werkgevers?

Werkgevers hebben een actieve rol om mensen met een arbeidsbeperking aan een baan te helpen. Werkgevers moeten tot 2026 in totaal 100.000 banen realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking. De overheid doet dit voor 25.000 mensen met een arbeidsbeperking. Wajongers en mensen met een WSW-indicatie hebben de eerste 2 jaar voorrang. De Wet banenafspraak legt de banenafspraak vast en regelt hoe het aantal gerealiseerde extra banen wordt gemeten.

Als stok achter de deur bevat de wet banenafspraak een uitgewerkte quotumregeling. Met deze quotumregeling krijgen werkgevers met 25 medewerkers of meer de verplichting om een bepaald percentage mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Indien werkgevers daar niet aan voldoen, betalen zij een heffing voor niet vervulde plekken. Het quotum wordt pas geactiveerd als werkgevers de aantallen banen uit de banenafspraak niet realiseren. Dit gebeurt na overleg met gemeenten en sociale partners.

Doelgroepenregister

De gegevens van mensen die onder de banenafspraak vallen staan in het doelgroepregister. Onder de doelgroep van de banenafspraak vallen:

 • mensen in de Wajong die kunnen werken;
 • mensen met een WSW-indicatie;
 • mensen met een WIW/ID-baan;
 • mensen die onder de Participatiewet vallen, en van wie UWV op verzoek van WerkSaam vaststelt dat zij niet 100% van het wettelijk minimumloon kunnen verdienen.

Onze dienstverlening

Werkgevers die iemand met een arbeidsbeperking in dienst nemen, kunnen ondersteuning krijgen van WerkSaam Westfriesland.

Als u iemand met een arbeidsbeperking in dienst neemt, dan kunt u op verschillende manieren ondersteuning krijgen. Het aanbod WerkSaam bestaat onder meer uit:

 • professionele begeleiding door jobcoaches;
 • loonkostensubsidie;
 • werkplekvoorzieningen.
 • Loonwaardemeting
 • No-risk polis
 • (Aanvraag) indicatie banenafspraak
 • Proefplaatsing/met behoud van uitkering

Meer informatie

 • Wilt u weten hoe uw bedrijf kan bijdragen aan de invulling van de Participatiewet? Of op welke manier uw bedrijf de banenafspraak kan opvolgen? Neem contact op met onze arbeidscoaches wanneer u meer wilt weten over de invulling van de Banenafspraak. Uiteraard helpt WerkSaam u ook graag bij andere arbeidsmarktvraagstukken. 
 • Meer informatie over de banenafspraak vindt u in het kennisdocument Wet banenafspraak en quotum arbeidbeperkten (pdf, 604 kB). Hier leest u onder andere wie er onder de doelgroep voor de banenafspraak vallen.