Sociaal ondernemen

  • Wat is de banenafspraak?

    Sinds 1 januari 2015 geldt de Participatiewet. Met deze wet wil het kabinet meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk krijgen. Het kabinet en werkgevers hebben afgesproken om extra banen te creëren. Dit wordt geregeld in de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten. Kabinet en werkgevers hebben afgesproken dat ze extra banen gaan creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit heet de banenafspraak. Op deze pagina leest u meer over de banenafspraak.